ماشین‌های هنری: میان‌برنامه هنری و آموزشی!
در این میان‌برنامه هنری و آموزشی، سه سازه جنبشی خواهید ساخت. به قیچی و یک ماژیک نیاز دارید.
1
تکه‌ها را از قطعه مقوایی جدا کنید. اگر قطعه آماده ندارید، خودتان تکه‌های مقوایی را بسازید!
2
با استفاده از بست، سه عدد علامت X بسازید. تکه‌های مقوایی = اهرم‌ها و بست‌ها = تیکه‌گاه.
3
انتهای اهرم‌ها را با بست به هم متصل کنید تا همراه با هم حرکت کنند.
4
روی مقوا طرح یک صورت را بکشید سپس آن را از قسمت دهان، به دو بخش ببرید.
5
صورت را برگردانید و اهرم‌ها را با تکه‌های فوم بچسبانید. قسمت بالا و پایین را جدا از هم نگه دارید!
6
حرف می‌زند! چه می‌گوید؟ سخت بود؟ چه چیز دیگری می‌توانید بسازید؟
7
یک قلاب بسازید! از باقیمانده مقوا برای ساختن پنجه‌ها استفاده کنید. پ��جه‌های خود را بچسبانید!
8
شما یک پنجه مکانیکی دارید که می‌تواند اجسام را بگیرد و بلند کند! چه چیز دیگری می‌توانید بسازید؟
9
قطعات را جدا کنید و ایده خودتان را بسازید. این یکی اهرم‌هایی دارد که به چپ و راست حرکت می‌کنند!
10
با استفاده از باقیمانده مقوا، یک قطعه اضافی بسازید. این یکی یک انگشت دارد! نظر شما چیست؟
11
Explore more Jumprope
Want to create? It’s fast, easy, free & open to anyone.
Learn more.
More than 50,000 step-by-step guides to learn how to do anything.