یک ربات جنبنده بسازید!
لوازم مورد نیاز: لیوان یک بار مصرف، قیچی، موتور، فوم چسب‌دار، چوب بستنی، باتری، کش، و میله چسبی.
1
کش را از پایین تا بالا دور باتری بیاندازید.
2
موتور را به انتهای میله چسبی وصل کنید - برای این کار می‌توانید آن را فشار دهید و بچرخانید.
3
چوب بستنی‌ها را با فوم چسب‌دار با فاصله یکسان و با حفظ تعادل به لیوان یک بار مصرف وصل کنید.
4
با فوم چسب‌دار باتری و موتور را به لیوان یک‌بار‌مصرف بچسبانید. مطمئن شوید که میله چسبی می‌چرخد!
5
سیم‌ها را به انتهای باتری، زیر کش وصل کرده و لیوان را رها کنید- ببیند که تکان می‌خورد!
6
تعادل میله چسبی را برقرار کنید- هر در مرکزتر باشد به نسبت به وقتی در مرکز نیست، کمتر می‎لرزد.
7
Explore more Jumprope
Want to create? It’s fast, easy, free & open to anyone.
Learn more.
More than 50,000 step-by-step guides to learn how to do anything.