یک ماشین پرنده بسازید!
چوب بستنی، فوم چسب‌دار، گیره کاغذ، پره، کش لاستیکی، کاغذ، قیچی، ماژیک.
1
چوب بستنی‌ها را روی هم بگذارید و با فوم چسب‌دار بچسبانید. طول آنها را تنظیم کنید، کوتاه یا بلند.
2
پره را به انتهای چوب بستنی‌‌ وصل کنید.
3
گیره کاغذ را خم کرده و آن را با فوم چسب‌دار به سر دیگر چوب بستنی‌ وصل کنید.
4
کش لاستیکی را بین قلاب پره و گیره کاغذ وصل کنید.
5
بدنه هواپیما را بسازید! شکلی را با ماژیک روی کاغذ بکشید و دور آن را ببرید.
6
فوم چسب‌دار را از وسط ببرید، بعد بال‌ها را به چوب بستنی‌ها وصل کنید.
7
پره را برای تست کوک کنید. 50 بار یا بیشتر بچرخانید تا پرواز کند!
8
شکل‌های مختلف بال را آزمایش کنید.
9
یک منطقه ایمن پیدا کرده و پره را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید. رهایش کنید و پروازش را ببینید!
10
Explore more Jumprope
Want to create? It’s fast, easy, free & open to anyone.
Learn more.
More than 50,000 step-by-step guides to learn how to do anything.