Make A French 75 (with Kris)
6 STEPS
1/2 oz
Lemon juice & lemon peel
1/2 oz
Simple syrup
1 oz
Gin
2-2 1/2 oz
Champagne
1/2 oz
Lemon juice & lemon peel
1/2 oz
Simple syrup
1 oz
Gin
2-2 1/2 oz
Champagne
Champagne flute
Add 1 oz of gin
1
Add 1/2 oz lemon juice
2
Add 1/2 oz simple syrup
3
Add ice & shake
4
Double strain into champagne flute
5
Top with champagne
6